Nummerplaat verplicht voor iedere bromfiets vanaf 11 december 2016

Vanaf 11 december 2016 moet iedere bromfiets en lichte vierwieler dat in het verkeer wordt gebracht, voorzien zijn van een nummerplaat.

Sinds 31 maart 2014 geldt de inschrijvingsplicht bij de Dienst Inschrijving van Voertuigen alleen voor nieuwe (en wederinschrijvingen van) brommers en vierwielers. Nu zijn de bromfietsen en vierwielers aan de beurt die op dat moment al in omloop waren. Eigenaars krijgen een jaar de tijd om zich in regel te stellen. Inschrijven kan immers al vanaf 11 december 2015.

Nummerplaat van S-reeks

Maar uiterlijk op 11 december 2016 moeten al deze voertuigen dus een nummerplaat dragen met nummerreeks S-A (bromfietsen klasse A), S-B (bromfietsen klasse B) of S-U (lichte vierwielers).

Concreet gaat het om alle tweewielige (categorie L1e) of driewielige (categorie L2e) voertuigen met een maximumsnelheid van 45km/u en volgende kenmerken:

•ten hoogste 50cm³ (voor motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor elektrische motoren);

•voor driewielers, een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50cm³ (voor motoren met elektrische ontsteking), een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor andere soorten motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor elektrische motoren).

Voor lichte vierwielers gaat het over voertuigen met een lege massa van ten hoogste 350kg (categorie L6e), exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen, met een maximumsnelheid van 45km/u en een motor met een cilinderinhoud van maximum 50cm³ (voor motoren met elektrische ontsteking), een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor andere motoren met inwendige verbranding) of een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4kW (voor elektrische motoren).

Aanvraag

Om de bromfietsen en lichte vierwielers te kunnen inschrijven, heeft de DIV het gelijkvormigheidsattest of certificaat van overeenstemming nodig. Aanvragers die dit niet kunnen voorleggen, moeten een attest van verlies of diefstal opgesteld en afgeleverd door de lokale politie kunnen voorleggen. Het attest vermeldt het identificatienummer (chassisnummer), merk, type, brandstoftype of vermogensbron, type-goedkeuringsnummer of refertenummer, met name een nummer van proces-verbaal van goedkeuring, het aantal wielen en de maximumsnelheid.

Daarnaast vraagt de DIV ook een bouwjaarattest afgeleverd door de Belgische Federatie van Oude Voertuigen voor voertuigen waarvoor geen proces-verbaal van goedkeuring was vereist en voor de voertuigen waarvoor een nummerplaat wordt aangevraagd.

Repertorium

Om de inschrijving van bromfietsen en lichte vierwielers vlot te laten verlopen, wordt de inhoud van het repertorium van de voertuigen uitgebreid. Voortaan vermeldt deze gegevensbank ook de vermoedelijke datum van eerste ingebruikname in gevallen waar deze verschilt van de datum van eerste inschrijving. Dit wordt trouwens ook gemeld op het kentekenbewijs (Deel I).

Verder wordt in het repertorium voortaan ook het bouwjaar van het betrokken voertuig opgenomen.

11 december

Het KB en MB van 18 november 2015 bevatten geen specifieke datum van inwerkingtreding. Ze treden dus in werking volgens de algemene regel, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 11 december 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 1 december 2015.

Bron:Ministerieel besluit van 18 november 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 1 december 2015.