Observatie van verdachte personen ? niet om het even wie !

Observatie van het gedrag van verdachte personen kan enkel na schriftelijke en gemotiveerde machtiging van de procureur des Konings voor duidelijk beschreven personen gedurende welbepaalde tijd.

Een observatie is aan de voorwaarden van art. 47 sexies Sv. Onderworpen (onder meer) indien die stelselmatig is, d.w.z. indien de observatie meer dan 5 opeenvolgende dagen of meer dan 5 niet opeenvolgende dagen gespreid over de periode van een maand heeft plaats gevonden.

De wetgever heeft voor de invulling van het begrip stelselmatige observatie gekozen voor het objectief criterium. (cfr. Parl.St.Kamer, 12 maart 2002, DOC 50.1688/001,30 ; BERKMOES H. en DELMULLE J., Bijzondere opsproringstechnieken en enige andere onderzoeksmethoden, wetgeving, rechtspraak, rechtsleer, Politeia, 266). De subjectieve criteria, zoals het incidenteel, oppervlakkig of occasioneel karakter van de observatie of de mate van inmenging in de privé-sfeer, werden verlaten.

Het objectief criterium van de stelselmatige observatie (zonder technische hulpmiddelen en niet internationaal) in de zin van art. 47sexties Sv. Is de observatie van meer dan 5 opeenvolgende dagen of meer dan 5 niet opeenvolgende dagen gespreid over de periode van een maand. Is dit niet het geval, dan hoeven de politiediensten de procedure van art. 47sexies niet te volgen (cfr. BERCKMOES H. en DELMULLE J., Bijzondere opsprongstechnieken en enige andere onderzoeksmethoden, wetgeving, rechtsleer, Politeia, 267).

De federale politie heeft na kantschrift van de procureur des Konings het onderzoek over-genomen en de observaties voortgezet zoals hoger omschreven. Deze observaties zijn stelselmatig in de zin van art. 47sexies Sv., zodat ten onrechte de in dit wetsartikel bepaalde procedure niet werd gevolgd. Zijn derhalve nietig en dienen uit het strafdossier te worden verwijderd, de processen-verbaal met nrs…., alsmede de vermelding … in de vordering van de procureur des Konings van 10.09.2007. Het proces-verbaal … van 4.065.2007 heeft geen betrekking op de onregelmatige observaties en is derhalve, zoals het aanvankelijk proces-verbaal .., rechtsgeldig (Beroep Antwerpen, K.I., 18 oktober 2007 Rep. 2007/4116).

Jules de Keersmaecker
de.keersmaecker.jules@skynet.be