Vlaamse overheid sleutelt aan gelijkekansendecreet

De Vlaamse overheid wijzigt het gelijkekansendecreet. Met onder andere een uitbreiding van de ‘beschermde kenmerken’ en meer aandacht voor personen met een handicap. Ook het decreet over de evenwichtige participatie van vrouwen en mannen bij de Vlaamse overheid, wordt... Lees meer

Hoe komt een milieubeleidsovereenkomst tot stand?

Sinds 1 januari 2013 komen milieubeleidsovereenkomsten (mbo) in 5 stappen tot stand. Eerst is er de startnota. Dan volgt er een eerste consultatieronde. Na verwerking van de opmerkingen en adviezen wordt er een ontwerp van milieubeleidsovereenkomst opgesteld. Daarna... Lees meer

Gedragsregels van niveau 1 voor verzekeringsondernemingen

Het ‘KB van 21 februari 2014 over de gedragsregels van niveau 1’ verduidelijkt het toepassingsgebied en de draagwijdte van de gedragsregels voor verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen, die in de artikelen 27, 28 en 28bis van de ‘wet van 2 augustus... Lees meer

Ritsen vanaf 1 maart verplicht

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het fileleed in ons land te verminderen. Overtreders riskeren een boete! Bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een... Lees meer

Cassatieberoep in strafzaken wordt moeilijker

De cassatieprocedure in strafzaken wordt hervormd. Daardoor wordt het vanaf 1 februari 2015 een pak moeilijker om cassatieberoep in te stellen. Een procedure starten kan alleen nog op basis van een ‘onderbouwde memorie’ en met de hulp van een advocaat die... Lees meer