Blog

Interestvoeten vanaf 1 januari 2012

In het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt. De wettelijke interestvoet voor het jaar 2012 bedraagt 4,25 %. Ter herinnering vermelden wij de interestvoeten van de laatste jaren:   – 2007 : 6 %-2008 :  7 %–...

De aansprakelelijkheid van de aannemer – gebreken in de bouw

De Belg wordt geboren met een spreekwoordelijke baksteen en stapt nogal gretig in een bouwproject, wat niet altijd even rimpeloos afloopt Wanneer men een nieuwe woning optrekt en er manifesteren zich  na verloop van tijd bouwgebreken , stelt zich de vraag én naar de ...

Federale Begroting 2012 – Energiebesparende maatregelen

Naar aanleiding van de goedkeuring van de federale begroting van 2012, werd de belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen afgeschaft met ingang vanaf 28 november 2011. Deze maatregel heeft verregaande gevolgen voor zowel de kandidaat-bouwers als voor de...

Procedure inzake gerechtelijke vereffening-verdeling aangepast

Gedaan met de jarenlange twisten ? De gerechtelijke vereffening en verdeling vormt van oudsher een lastige juridische procedure. Wanneer bij discussie tussen echtgenoten of erfgenamen geen akkoord kan worden bereikt over de verdeling van de tussen hen bestaande...

Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2012

De nieuwe drempels zijn het Belgisch Staatsblad van 16 december 2011 verschenen. Een Koninklijk besluit van 12 december 2011 heeft de nieuwe drempelbedragen aan de indexontwikkeling aangepast.   Beroepsinkomsten % toegelaten bedrag tot 1.037 € 0 % 0 € 1.037 –...

Einde voor reclameronselaars ?

Sinds 17 september 2011 is het eenvoudiger om contracten met reclameronselaars voor nietig te verklaren. De praktijken van de reclameronselaars zijn bekend : zelfstandigen of onderneming ontvangen brieven met foutieve gegevens met de vraag om correctie. Vaak wordt...

De nieuwe wapenwet doorgelicht

Wat zijn wapens? Sinds de invoering van de nieuwe Wapenwet in 2006 zijn er twee wetgevende instrumenten die bepalen wat we moeten verstaan onder het begrip ‘wapens’. In het gemeen strafrecht geeft artikel 135 van het Strafwetboek een opsomming van wat wapens (kunnen)...

Nieuwe regels inzake vergoeding van medische schade

Sedert 2 april is een nieuwe vergoedingsregeling voor schade ingevolge medische ongevallen van toepassing (Wet van 31 maart 2010 inzake de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg) Patiënten kunnen nog steeds kiezen voor het klassiek burgerrechtelijk...

Opzegtermijnen voor arbeiders : ongrondwettelijk !

Het Grondwettelijk Hof heeft op 7 juli 2011 beslist dat de huidige opzegtermijnen in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. De beslissing van het Grondwettelijk Hof zal een fundamentele wijziging in het Belgische Arbeidsrecht ten gevolge hebben. De arbeidswetgeving...