Blog

Verjaring vordering buitencontracuele vordering

In een arrest van 9 december 2010 oordeelt het Hof van Cassatie dat de verjaringstermijn loopt zonder dat de omvang de schade bekend is. Voor buitencontractuele aansprakelijkheid bestaat een vijfjarige verjaringstermijn om een vordering in te dienen. Vraag was of de...

Alcoholslot sinds 1 oktober 2010 mogelijk

Nieuwe straf : rijden met alcoholslot Sinds 1 oktober 2010 heeft de politierechter de mogelijkheid een chauffeur te verplichten allen nog met een alcoholslot te rijden. Een alcoholslot heeft als gevolg dat de chauffeur zijn wagen niet meer kan starten indien hij een...

Bewijs in pachtzaken

Cassatie bevestigd opnieuw de grote bewijsvrijheid van de landbouwer in pachtzaken, maar stelt grenzen. In een recent arrest heeft het Hof van Cassatie haar standpunt bevestigt dat de beweerde gebruiker van een landeigendom, in weerwil van artikel 1341, eerste lid,...

Interestvoeten vanaf 1 januari 2011

In het Belgisch Staatsblad van 18 en 3 1 januari 2011 werden de nieuwe interestvoeten gekend gemaakt. De wettelijke interestvoet voor het jaar 2011 bedraagt alleen maar 3,75 %.  In 2010 bedroeg de interestvoet 3,25 %.  In  2009 was de wettelijke interestvoet nog 5,5...

Dienstenwet en advocatuur

Informatieverplichtingen van de advocaat De advocaat als dienstverstrekker valt onder de toepassing van de twee wetten van 26 maart 2010 (B.S. 30.04.2010) betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in art. 77 van de Grondwet. Zij zijn de omzetting van Richtlijn...

Dit is geen zever…

Vanaf 1 oktober speekseltest door Belgische politie. “Dit is geen zever” is nu langs de wegen te lezen. Dit betekend dat vanaf 1 oktober 2010 de politie speekseltests mag uitvoeren om een recent druggebruik in het verkeer op te sporen. Bij een normale...

Verschoonbaarheid – nu ook voor wettelijk samenwonende !

Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 november 2010 beslist dat ook de wettelijk samenwonende van de verschoonbaarheid van zijn gefailleerde levensgezel moet genieten. Het Grondwettelijk Hof moest nog een uitspraak doen over de grondwettelijkheid van artikel 82 van de...