Blog

Nieuw appartementsrecht

De Wet van 02.06.2010 heeft tal van fundamentele wijzigingen aangebracht aan de Appartementswet, die intussen reeds dateert van 1995. De nieuwe regels zijn van kracht sinds 01.09.2010. In de Memorie van Toelichting is sprake de betrekkingen tussen de mede-eigenaars...

“Posten” op het internet is illegale handel

Artikel 80 van de auteurswet voorziet onder meer in de strafrechterlijke vervolging van: “hij die voorwerpen, wetende dat zij nagemaakt zijn, verkoopt, verhuurt, te koop of te huur stelt, in voorraad heeft voor de verkoop of de verhuur of in België invoert voor...

Treinongevallen en de zwakke weggebruiker

Het treinongeval van Buizingen doet nadenken over het statuut van een trein in het kader van het verkeer en de vergoedingsregels bij ongeval. Indien treinen onderling botsen is de vergoedingsregel relatief eenvoudig. Het is duidelijk dat de treinmaatschappij –...

Axel Witsel weze gewaarschuwd!

Een sliding met gestrekt been is een fout in de zin van art. 1382 B.W., en geeft dus aanleiding tot schadevergoeding van slachtoffer van deze tackle. Het Hof van Beroep van Antwerpen heeft een arrest geveld in verband met de aansprakelijkheid van een voetbalspeler die...

Foutief parkeren : een dure keer ?

Een voertuig staat ‘hinderlijk en verkeerd’ geparkeerd. Vooraleer de takeldienst ter plaatse komt, daagt de bestuurder van het overtredend voertuig op. Hij wordt door de Politierechtbank veroordeeld tot een boete voor het verkeerd parkeren en tot het betalen van de...

Een bouwgrond voordelig schenken kan nog tot eind 2011

De Vlaamse regering heeft beslist om het systeem van verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden te verlengen tot 31 december 2011. Deze maatregel heeft als doel om zoveel mogelijk slapende bouwgronden te activeren en de bouwsector een duwtje in de rug te geven....