Blog

Taalwetgeving : un homme averti en vaut deux…

Tengevolge van de Taalwet dient elke akte in een procedure in ons taalgebied uitsluitend in het Nederlands te zijn: een enkele vermelding in een andere taal volstaat om het stuk nietig te maken: un homme averti en vaut deux!!. Bij toepassing van art. 2 van de Taalwet...

Modchips : uitvindingen om te profiteren van andermans werk

Vindingrijke “ondernemers” produceren zogenaamde modchips, die toelaten de beveilingssystemen van ondermeer spelconsoles (bv. Playstation) te doorbreken, waardoor het beveiligingssysteem van deze toestellen kan worden omzeild, en er kan worden “gespeeld” met illegale...

Naar een objectieve berekening van onderhoudsbijdragen?

Spijts het bestaan van verschillende berekeningsmethodes blijkt een correcte en objectieve bepaling van een onderhoudsbijdrage voor kinderen steeds weer een moeilijke evenwichtsoefening. Om daaraan te verhelpen heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers onlangs een...

Lange wachttijden voor vrijgave van bankrekeningen afgezwakt

Wetswijziging helpt de langstlevende partner In het verleden moest de bejaarde weduwe weken en zelfs maanden na de dood van zijn echtgenoot op de vrijgave van zijn bankrekening wachten. In de tussentijd moest de familie financiële steun geven, zelfs indien eigenlijk...

Decreet rooilijnen

Op 3 juli verscheen in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. Een rooilijn is de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. De rooilijn wordt vastgesteld in...

De gefailleerde en zijn echtgenote

Wanneer een gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, en hierdoor bevrijd wordt van zijn verplichtingen tegenover de schuldeisers van het faillissement, is meteen ook de echtgenote schuldenvrij. Art. 82 van de Faillissementswet bepaalt dat de gefailleerde die...