Blog

Inkomsten uit deeleconomie afzonderlijk belast sinds 1 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 zijn de inkomsten uit diensten die een belastingplichtige (particulier) zelf levert aan derden via een erkend elektronisch platform belastbaar tegen 20%, met een forfaitaire kostenaftrek van 50%. Het effectieve belastingtarief is dus 10%. Er zijn wel...

Lagere interestvoet bij te late betaling van handelstransactie

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, bedraagt 8% tussen 1 juli en 31 december 2016. Tot eind juni was dat nog 8,5%. Voor leveringen, diensten en werken De termijn waarbinnen een handelstransactie moet worden...

VOYEURISME STRAFBAAR

Ons strafwetboek is een misdrijf rijker m.n. “voyeurisme”. Op 19.02.2016 verscheen in het Belgische Staatsblad de wet van 01.02.2016 die voyeurisme strafbaar stelt. De noodzaak tot wetgevend ingrijpen kwam er nadat ons hoogste rechtscollege in een arrest van...

3 stimulerende maatregelen voor de horecasector

Het plan van aanpak voor de horecasector voorziet in een registratieplicht met een geregistreerde kassa – de zogenaamde ‘witte kassa’ – en bijkomende lastenverlagingen voor de sector. Die lastenverlagingen bestaan uit:•een uitbreiding van het systeem van overuren; •de...

Asielzoekers kunnen na 4 maanden aan de slag

De FOD Werkgelegenheid liet eerder al weten dat de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers zou worden ingekort van 6 maanden tot 4 maanden. De sociale partners in de Groep van Tien hadden daar een akkoord over bereikt. Die...