Blog

Leg niet zo maar een link op je website !

Links aanleggen naar illegale muzieksites is een inbreuk op het auteursrecht volgens een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 27 november 2006. Wanneer men op zijn website of op zijn blog hyperlinks aanbiedt, kan de bezoeker van deze site of blog...

Aansprakelijkheid voor een forum van een website

De eigenaar van een website moet waken over de inhoud van zijn forums Op de populaire website www.seniorennet.be kunnen senioren via verschillende forumgroepen allerlei informatie “posten” , die dan door de bezoekers van de website kunnen worden gelezen....

Nieuw mestdecreet in Vlaanderen

In het Vlaams Parlement wordt momenteel druk gesleuteld aan het voorstel van nieuw mestdecreet. Dit nieuw mestdecreet dat de mestproblematiek in Vlaanderen moet regelen zou tegen 1 januari 2007 in voege moeten treden. De kernpunten van het voorstel van decreet zoals...

Hogere interesten voor achterstallige facturen : 10 %

Vanaf 1 juli 2006 is de interestvoet op achterstallige betalingen van handelstransactie gestegen tot 10 %. Een factuur moet binnen 30 dagen betaald worden. D Een factuur moet binnen 30 dagen betaald worden. De interesten lopen van rechtswege na verstrijken van de...

Aansprakelijkheid van bedrijfleiders voor RSZ-schulden

Voor de faillissementen die vanaf 1 september 2006 uitgesproken worden kunnen de gewezen bedrijfleiders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor RSZ-schulden. De Programmawet van 20 juli 2006 (B.S. van 28 juli 2006) heeft de artikelen 265, 409 en...