Blog

Vlaamse regeling voor toekenning arbeidsvergunning

Het KB op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers voorziet voor verschillende categorieën van buitenlandse onderdanen in een vrijstelling van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart. De Vlaamse Regering voegt daar nu met een eigen besluit een...

Vlaanderen breidt verplichte inburgering uit

Vlaanderen breidt de verplichte inburgering uit tot vreemdelingen die van Brussel of Wallonië naar Vlaanderen verhuizen. Daarnaast krijgen de Huizen van het Nederlands een plaats binnen het agentschap Inburgering en Integratie. Belangrijk is ook dat anderstaligen...

Socialeverkiezingenwet verschenen

De sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd tussen 9 en 22 mei 2016 na een strenge procedure van 150 dagen die strikt moet worden gevolgd. De wet van 2 juni tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20...

Nieuw model van startverklaring en EPB-aangifte

De Vlaamse regering heeft de modelformulieren voor de startverklaring en de EPB-aangifte aangevuld met een onderdeel over de energieprestaties van installaties en serres. Immers, sinds 1 januari 2015 zijn serres en verwarmde stallen onderworpen aan de EPB-eisen. Voor...

Europese rijbewijscode voor alcoholslot

Chauffeurs die op bevel van de rechter alleen nog mogen rijden met een voertuig uitgerust met een alcoholslot, krijgen binnenkort code 69 op hun rijbewijs. Europa voert deze geharmoniseerde rijbewijscode in om lidstaten beter bekend te maken met het alcoholslot. De...