Parfum van een ander : van een fout cadeau gesproken!

Wie andermans merk gebruikt, b.v. van een parfummerk, moet aan de merkhouder de winst afdragen die dit gebruik heeft opgeleverd.

De eenvormige Beneluxwet op de merken bepaalt immers in art.13.A.5 dat de merkhouder

naast of in de plaats van een schadevergoeding , kan vorderen dat de winst hem wordt afgedragen die het onrechtmatig gebruik heeft opgeleverd.

De N.V. D. voerde uit Zwitserland een product in naar de EU, terwijl dit product enkel bestemd was voor Zuid-Afrika.

Meer bepaald werd in de “DI” winkels in Europa de verstuiver “DUNE” aangeboden, terwijl dit merk was ingeschreven door DIOR.

In zijn arrest van 24october 2005 besliste het BENELUX Gerechtshof  dat de firma D. aan DIOR haar volledige winst op dit product moet overmaken .

De firma probeerde nog haar schadevergoeding te beperken door aan te voeren dat het dan wel de netto winst moest zijn, en dat zij haar algemene onkosten dus mocht aftrekken.

Het Hof volgde die redenering niet: enkel de belastingen en netto onkosten op de verkoop van het product mogen van de ontvangsten worden afgetrokken, niet de algemene onkosten van de exploitatie, omdat anders DIOR mee de bedrijfskosten van de inbreuk plegende firma zou moeten dragen.

Parasitair gedrag moet dus cash worden afgerekend. Wie winst wil maken op de rug van de titularis van iemands intellectuele eigendom weze dus gewaarschuwd.    

(Benelux-Gerechtshof 24 october 2005-Gebroeders D. tegen DIOR)

Jules de Keersmaeker
adv.jdk@belgavoka.be