PROCES VERLIEZEN= ADVOCAAT VAN DE WINNAAR BETALEN

Wie door de rechter in het ongelijk wordt gesteld, moet een forfaitaire vergoeding betalen voor de advocatenkosten van wie gelijk kreeg ( art.1022 Gerechtelijk Wetboek)
Deze vergoeding wordt de rechtsplegingsvergoeding genoemd, en wordt groter naargelang het belang van de zaak, en gaat van een minimum van € 90 tot een maximum van € 36.000.

Dit gaat als volgt, in functie van de inzet:

Tot € 250:                 basis: € 180          minimum € 90               maximum €360

Tot € 750 :                basis € 240           minimum €150              maximum € 600

Tot  € 2.500 :            basis € 480           minimum € 240             maximum:€ 1.200

Tot € 5000:               basis € 780           minimum € 450             maximum € 1.800

Tot € 10.000:            basis €1.080         minimum € 600             maximum  € 3.000

Tot € 40.000             basis : €2.400       minimum €1.200           maximum €4.800

Tot €60.000:             basis : 3000          minimum €1.200           maximum €6.000

Tot € 100.000:          basis :3.600          minimum € 1.200          maximum € 7.200

Tot € 250.000 :         basis: €6000         minimum € 1.200          maximum € 12.000

Tot € 500.000:          basis €8.400         minimum : € 1.200        maximum €16.800

Tot €1.000.000:        basis € 12.000      minimum €1.200           maximum  €24.000

Boven € 1.000.000:  basis € 18.000     minimum € 1.200          maximum € 36.000

De rechter kan kiezen tussen deze basis, minimum of maximumvergoeding in functie van de draagkracht van de verliezen, de ingewikkeldheid van de zaak, de eventueel al contractueel bepaalde vergoedingen, en het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.
Let wel: deze bedragen worden jaarlijks herzien.