Rechtstreekse vordering tegen leverancier van de aannemer

Het Hof van Cassatie heeft op 18 mei 2006 beslist dat in geval van aanneming van werk een bouwheer een rechtstreekse vordering tegen de leverancier van de aannemer mag indienen.