Regering maakt CAO over aanvullende vergoeding bij nachtarbeid algemeen verbindend

De collectieve arbeidsovereenkomst met het onuitspreekbare volgnummer ‘46vicies semel’ werd bij koninklijk besluit van 2 juni 2013 algemeen verbindend verklaard. Die CAO brengt de herwaarderingscoëfficiënt voor de aanvullende vergoeding bij nachtarbeid op 1,0024, en dit vanaf 1 januari 2013.

Niet in 2012, wel in 2013

 

In 2012 werd er geen herwaardering doorgevoerd wegens een te beperkte ontwikkeling van de regelingslonen.

Na opeenvolgende indexeringen op 1 februari, en 1 december 2012 was het bedrag van de aanvullende vergoeding bij nachtarbeid gestegen tot 137,38 euro.

Na toepassing van de nieuwe herwaarderingscoëfficiënt, klokte de aanvullende vergoeding af op 137,71 euro op 1 januari 2013.

Voor oudere werknemers

 

Oudere werknemers, van minstens 55 jaar of van minstens 50 jaar met ernstige, erkende medische problemen, kunnen na een beroepsloopbaan van minstens 20 jaar met nachtprestaties, vragen om te mogen overschakelen naar een dagregime. De oudere werknemer moet daartoe een verzoek indienen bij zijn werkgever. Die heeft dan 6 maanden de tijd om zijn werknemer, schriftelijk, een werk aan te bieden dat overeenstemt met zijn kwalificaties in het eigen bedrijf, of in dezelfde regio.

Is dat niet haal baar en wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd omdat de werkgever geen passend werk kan aanbieden, dan zal de RVA, de werknemer daarvoor niet sanctioneren.

Bovendien krijgt de werknemer gedurende 5 jaar een aanvullende vergoeding ten laste van zijn werkgever. Bovenop zijn werkloosheidsuitkeringen.

Beide maatregelen gelden ook wanneer de werkgever een einde maakt aan de overeenkomst tijdens de antwoordtermijn van 6 maanden.

Indexatie en herwaardering

 

Het bedrag van de aanvullende vergoeding volgt de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt geherwaardeerd volgens een coëfficiënt, die de evolutie van de lonen volgt.

Sinds 1 januari

 

CAO nr. 46vicies semel van 18 december 2012 is op 1 januari 2013 in werking getreden.