Sociale verkiezingen – de “occulte beschermingsperiode” en zijn gevaren

Is het nu nog mogelijk te ontslaan ? Wat is de “occulte beschermingsperiode” ?

Dat de sociale verkiezingen er weer aan komen in het voorjaar 2008 is van algemene bekendheid. Ook het feit dat al werknemers Рkandidaten voor een plaats in het Comit̩ of de Ondernemingsraad genieten van een bescherming tegen ontslag is geweten.

Minder bekend is dat de wet voorziet dat de ontslagbescherming reeds ingaat voordat de werknemer zich zelfs maar kandidaat heeft gesteld: De beschermingperiode vangt niet aan bij het indienen van de kandidatenlijst, maar wel 30 dagen voordat de werkgever, zoals wettelijk verplicht, de verkiezingsdatum aanplakt (de zogenaamde datum “X”).

Vermits slechts 35 dagen na de aanplakking de lijsten worden ingediend betekent dit dat een ontslag in deze periode van 66 dagen  voor de werkgever vol risico’s is: Indien de in deze periode ontslagen werknemer na het ontslag toch opduikt als kandidaat voor de sociale verkiezingen krijgt hij met terugwerkende kracht bescherming…zonder dat vereist is dat deze ontslagen werknemer ook effectief verkozen wordt.

Een ontslag, bijvoorbeeld door een werkgever dewelke te goeder trouw onwetend handelde,  kan niet eenzijdig herroepen worden.

De beschermingsvergoedingen zijn forfaitair, zodat de ontslagen beschermde werknemer geen schade dient aan te tonen. De vergoeding kan oplopen tot 4 jaar loon…..

Aan de werkgevers is dus elk ontslag in deze periode van 66 dagen af te raden.

Omgekeerd  kan elke in deze periode ontslagen werknemer geadviseerd worden zich te bezinnen over zijn sociaal engagement, vermits dit dan het winnend lot kan zijn….

Guido Van den Eynde
guido@devosde-law.be