Uiterste datum aanvraag overheidscompensaties fipronilcrisis

De uiterste datum aanvraag overheidscompensaties fipronilcrisis is 16.12.19

De landbouwsector m.i.h.b deze van de kippen werd ons land in de zomer van 2017 zwaar getroffen door de Fipronilcrisis. Ingevolge de desinfectering van kippenstallen tegen de bloedluis met een verkeerd product werden stallingen en producten gecontamineerd en niet langer geschikt bevonden voor consumptie. Stallingen werd verzegeld en dieren/productie werden vernietigd met zware financiële verliezen tot gevolg voor de getroffen landbouwbedrijven.

In België werd, in tegenstelling tot andere landen, een vergoedingsregeling uitgewerkt. Voorlopige vergoedingen zijn reeds uitbetaald.
In het Belgisch Staatsblad van 18.9.2019 verscheen het Koninklijk Besluit dat de compensatieregeling verder uitwerkt. Er is tevens een standaardformulier uitgewerkt om de aanvraag in te dienen, dat in hetzelfde Staatsblad verscheen.

Van groot belang is dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. Dat kan tot ten laatste 16.12.2019. De aanvraag dient vergezeld te zijn van de facturen en/of documenten die de aanvraag ondersteunen.
In verband met de Fipronil zaak loopt tevens strafrechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter te Antwerpen. Dit onderzoek bevindt zich in een eindfase. Door bepaalde partijen is er bijkomend onderzoek aangevraagd. Later beslist de Raadkamer bij de rechtbank wie zich dient te verantwoorden voor de Correctionele rechtbank. De Procureur des Koning beoogt meerdere partijen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, te vervolgen.

Jan Swennen