Verdachte periode – staking van betaling vanaf het tijdstip van feitelijk vereffeningsbesluit

Volgens het Hof van cassatie (arrest van 19 januari 2006) kan de datum van staking van betaling voor vennootschappen in vereffening ook worden vastgesteld op het tijdstip van het feitelijke vereffeningsbesluit.

De verdachte periode loopt vanaf zes maanden voor de faillietverklaring. Voor vennootschappen in vereffening bestaat een uitzondering. Op basis van art. 12 lid 2 Faill.W. kan het tijdstip van staking van betaling worden vastgesteld op de dag van het ontbindingsbesluit, ook indien dit al meer dan zes maanden geleden is.

Met het arrest van 19 januari 2006 werd nu een creatieve interpretatie van deze bepaling gegeven. Het gebeurd nog vaak dat feitelijke vereffeningen voor de formele vereffening tussen komen om op deze wijze deze wettelijke beschermingsmaatregel te omzeilen.

De positie van schuldeisers wordt door deze rechtspraak verbeterd. Frauduleuze feitelijke vereffeningen kunnen nu op een eenvoudigere manier door de curatoren aangevochten worden. Wel ontstaat voor kopers van een handelsfonds van een vennootschap in “feitelijke” vereffening een grote rechtsonzekerheid !

Guido ZIANS
www.zians-haas.be