Vereffening vennootschappen : nieuwe wetten

Sinds 16 mei 2012 is een nieuwe regelgeving van kracht.

Met de wetten van 19 maart 2012 en van 22 april 2012 werd de wetgeving van 2 juni 2006 betreffende de vereffening van vennootschappen vervangen. De bedoeling van de nieuwe regelgeving was de procedure te vereenvoudigen om de werklast van de Rechtbanken van Koophandel te verlichten.

Guido ZIANS
Tel. 080 / 280 900
guido.zians@zians-haas.be
www.zians-haas.be