Verkoop van tweedehands voertuigen: carpass noodzakelijk

In een toonaangevend vonnis oordeelt de Vrederechter dat de carpass moet worden afgegeven op het moment van de verkoop en niet pas bij de levering. De sector zal haar gebruiken moeten aanpassen.

Sinds 1 december 2006 zijn alle verkopers van tweedehandswagens een Car-pass aan de koper bezorgen.

Het systeem werkt door het opbouwen van de kilometergeschiedenis van een auto waarbij de kilometergegevens doorgegeven worden aan de Car-Pass databank, iedere keer dat de auto bij de garagist terecht komt.

Het keuringsstation levert de Car-Pass af onmiddellijk na controle van het chassisnummer en de stand van de kilometerteller.

Aangezien het voertuig ook in het keuringsstation moet worden voor gereden voor de  tweedehandskeuring, maken de verkopers van de gelegenheid gebruik om tegelijk met de tweedehandskeuring de Car-Pass aan te vragen.

Het probleem is dat deze tweedehandskeuring weliswaar gebeurt vóór de levering van de wagen aan de koper, maar pas nadat de verkoopsovereenkomst werd gesloten.

Dergelijk vast gebruik leidt er bijgevolg ook toe dat ook de carpass pas wordt bezorgd op het moment van de levering, en dus na de verkoop. En dat laatste is in strijd met art. 4,§3  van de wet 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen. Dat artikel bepaalt immers dat de Carpass moet afgeleverd worden “bij de verkoop”.

In casu had de koper zich na de koop bedacht, maar nog voor de levering.

Nadat de verkoper hem aanmaande de verkoop toch uit te voeren op straffe van schadevergoeding, beriep de koper zich erop dat hij geen Car-Pass had ontvangen:

 “Op de televisie wordt duidelijk gesteld dat zonder Car-Pass de aankoop van een tweedehandswagen ongeldig is. Een mooie daad van onze minister die zo veel mensen onheil doet voorkomen.”

De verkoper antwoordde dat de carpass wel degelijk bij de levering zou worden overhandigd, zoals gebruikelijk in de sector.

Tevergeefs. De vrederechter oordeelde dat wanneer de verkoper op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst de carpass nog niet heeft afgeleverd, het de koper vrij staat om éénzijdig van de koop af te zien, niet te betalen en de levering te weigeren (Vred. Roeselare, 2 oktober 2008, onuitg.).

 

Simon BEKAERT
simon.bekaert@advobru.be