Vernietigingsberoep bij Raad van State : stuit nu verjaring voor schadevergoedingseis

Een wet van 25 juli 2008 (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2008) heeft tot gevolg dat een vernietingsberoep de verjaring van de vordering tot schadevergoeding stuit.

Procedures bij de Raad van State hebben de vernietiging van een administratieve beslissing tot voorwerp. De Raad van State is niet bevoegd om schadevergoeding te verlenen. Na een vernietiging is het nodig een schadevergoedingseis bij de burgerlijke rechtbank in te dienen.

Omdat deze procedures vaak bij de Raad van State aanslepen, is het mogelijk dat een schadevergoedingseis welke na uitspraak van de Raad van State ingediend wordt al verjaard is.

De bedoeling van de nieuwe wetgeving is deze onbillijke situatie te vermijden. Een vernietingsberoep heeft nu het stuiten van de verjaring voor de verjaringstermijn tot gevolg.

Deze regeling is ook toepasbaar voor vorderingen tegen de staat.  Voor deze vorderingen bedroeg de termijn alleen maar 5 jaar vanaf het schadeverwekend feit.

De wet van 25 juli 2008 is vanaf 1 september 2008 toepasbaar. Deze wetgeving is ook van toepassing voor vernietingsberoepen uit het verleden. Indien de schadevergoedingseis al voor 1 september 2008 verjaard is verklaard door een vonnis waartegen geen procedure bij het Hof van Cassatie ingediend werd, is deze retroactieve uitwerking niet toepasbaar.

 

Guido ZIANS
guido.zians@zians-haas.be
www.zians-haas.be