Verschoonbaarheid – nu ook voor wettelijk samenwonende !

Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 november 2010 beslist dat ook de wettelijk samenwonende van de verschoonbaarheid van zijn gefailleerde levensgezel moet genieten.

Het Grondwettelijk Hof moest nog een uitspraak doen over de grondwettelijkheid van artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. Dit keer was de vraag of het feit de wettelijk samenwonende niet van de verschoonbaarheid van de gefailleerde levensgezel kon genieten niet strijdig met de Grondwet is. Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat een verschil in behandeling tussen de echtgenoot en de wettelijk samenwonende bestaat en dat deze situatie niet te verantwoorden is.

De wetgever moet dus nog eens een nieuwe versie van artikel 82 van de faillissementswet afstemmen. Het zal wel nu al onmogelijk worden een vonnis tegen een levensgezel van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde te verkrijgen…

Guido ZIANS
guido.zians@zians-haas.be
www.zians-haas.be