Verzameldecreet leefmilieu zorgt voor geurloze weekends aan de kust

Op zon- en feestdagen mag in heel Vlaanderen geen mest worden uitgevoerd. In de Noordzeekust zone wordt dit verbod voor natuurlijke mest uitgebreid naar alle zaterdagen. Deze bepaling treedt in werking op 14 februari 2009.

Op 4 februari 2009 verscheen in het Belgisch Staatsblad het langverwachte verzameldecreet met diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij.

Eén van de decreten die worden gewijzigd door dit verzameldecreet is het zogenaamde mestdecreet.

Speciaal voor de kustzone wordt nu een extra verbod opgelegd aan de landbouwers om er op zaterdag mest uit te voeren. Uit de Memorie van Toelichting bij dit verzameldecreet leren we dat de beleidsmakers dit extra verbod invoeren voor de Noordzeekustzone omdat deze zone speciale bescherming zou verdienen in het kader van haar belang voor het (weekend)toerisme.

De volledige tekst van het verzameldecreet is terug te vinden op de website van het Belgisch Staatsblad in de editie van 4 februari 2009.

Jan Opsommer
jan.opsommer@telenet.be