WCO – vermindering van belastingschuld – redelijke categorieën

Het Grondwettelijk Hof heeft op 18 januari 2012 beslist dat ook een fiscale schuld voor mindering vatbaar is en dat de categorieën van schuldeisers redelijk verantwoord moeten zijn.

De fiscus heeft al vaak betwist dat een fiscale schuld vatbaar is voor vermindering in een WCO-procedure omdat artikel 172 van de Grondwet bepaalt dat op gebied van belastingen geen voorrechten mogelijk zijn. Het Grondwettelijk Hof is wel van mening dat een reorganisatieplan kan voorzien in een vermindering van de schuldvordering van de belastingadministratie, onder meer omdat artikel 172 van de Grondwet een mogelijke vrijstelling of vermindering op wettelijke basis toelaat.

Het Grondwettelijk Hof heeft wel de mogelijk een reorganisatieplan niet te homologeren indien niet alle WCO-bepalingen volledig nageleefd werden. Het is dus heel belangrijk geen vergissingen op procedureel vlak te hebben.

Een weigeringsgrond voor een homologie is ook dat het rechtsbeginsel van gelijkheid en niet-discriminatie geschonden wordt. Soms zijn in een reorganisatieplan verschillende categorieën van schuldeiser vermeld zonder dat voor de verschillende behandeling van deze schuldeisers een redelijke verantwoording heeft.

Wanneer de schuldenaar zich bij het opstellen van het plan schuldig gemaakt heeft van bepaalde misdrijven, moet de rechtbank ook de homologie weigeren (bijvoorbeeld niet betalen of gedeeltelijke betaling van loon !).

Guido ZIANS
Tel. 080 / 280 900
guido.zians@zians-haas.be
www.zians-haas.be