Wielklem voor wie geen parkeerticket koopt

Wie geen parkeerticket koopt of een parkeerplaats inneemt die is voorbehouden voor bewoners riskeert vanaf 8 juli 2013 een wielklem op zijn voertuig. Hiermee wil de federale regering vooral eigenaars van auto’s met buitenlandse nummerplaten dwingen de parkeerregels te volgen. De praktijk wijst immers uit dat vooral deze bestuurders hun parkeerboetes niet betalen.

De Wegcode bepaalt voortaan uitdrukkelijk bij welke overtredingen steden en gemeenten een wielklem mogen gebruiken om een voertuig te immobiliseren. Het gaat daarbij concreet over de bepalingen
voor zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones). Vb. het niet aanbrengen van een parkeerschijf (art. 27.1.1 Wegcode) of verkeerd gebruik van de parkeerschijf (art. 27.1.2 Wegcode);
m.b.t. het gebruik van een parkeerschijf op de openbare weg met blauwe zone reglementering (art. 27.2 Wegcode);
over betalend parkeren (art. 27.3 Wegcode). Vb. het niet aankopen van een parkeerticket;
voor voorbehouden parkeerplaatsen (art. 27ter Wegcode): het innemen van een parkeerplaats waar de letter ‘P’ en het woord ‘parkeerkaart’, ‘bewoners’ of ‘autodelen’ is aangebracht zonder een gemeentelijke parkeerkaart, bewonerskaart of parkeerkaart voor autodelen in het voertuig te hebben aangebracht;
m.b.t. het elektronisch toezichtsysteem (art. 27quater Wegcode) ter vervanging van de gemeentelijke parkeerkaart. 
De lijst bevat alleen gedepenaliseerde parkeerovertredingen. De federale overheid heeft ervoor gekozen om het gebruik van een wielklem niet toe te laten bij andere parkeerovertredingen zoals het hinderlijk of gevaarlijk parkeren, het onrechtmatig gebruik van een parkeerplaats voor personen met een handicap of overtredingen van de regels m.b.t. het langdurig parkeren. Het plaatsen van een wielklem is immers een dwangmiddel om overtreders te dwingen een belasting of retributie te betalen.
 
De federale overheid is bovendien alleen bevoegd om de betrokken overtredingen vast te leggen. Het is aan de gewesten om de omstandigheden van gebruik te bepalen, net als de overheid die bevoegd is om de wielklem te plaatsen, de ontvangst van de plaatsings- en verwijderingskosten, het verzekeren van permanentie voor de verwijdering van de wielklemmen en de inning van de parkeerbelasting of –retributie en de regels voor verwijdering en inbeslagname van een voertuig wanneer niet wordt betaald binnen een bepaalde termijn.

Bron:Koninklijk besluit van 5 juni 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 28 juni 2013.