Wilt u eens blazen ? Neen, bedankt !

Op grond van art. 59 § 1 van de Wegverkeerswet kan de controle van alcoholintoxicatie ondermeer gebeuren bij iedereen op de openbare weg en ook buiten de openbare weg, bij de vermoedelijke dader van een verkeersongeval.

Wanneer evenwel iemand beweert slachtoffer te zijn van een “bijna aanrijding”, en hij belt de politie die vervolgens de vermoedelijke dader bij hem thuis opzoekt en hem wil laten “blazen”, kan deze laatste in bepaalde omstandigheden een ademanalyse weigeren.

Om iemand te laten “blazen” moet de politie, op het moment dat deze persoon aan een ademtest werd onderworpen, over voldoende gegevens beschikken om de buiten de openbare weg gecontroleerde persoon te beschouwen als vermoedelijke dader van een verkeersongeval.

Als dit niet het geval is, is niet voldaan aan de voorwaarde om de “verdachte” aan een ademtest en analyse te onderwerpen.

Deze persoon dient bij vervolging voor dronkenschap of intoxicatie dan ook te worden vrijgesproken (Correctioneel Mechelen, 13.02.2008, inzake V.G./O.M.)

Jules de Keersmaeker
de.keersmaecker.jules@skynet.be