Zijn de ouders aansprakelijk voor een verkeersongeval, veroorzaakt door hun minderjarig kind? Niet altijd !

De politierechter van Mechelen beoordeelde de verantwoordelijkheid van de ouders voor een fout van hun fietsende kind.

Het gaat om de vraag te weten of de ouders persoonlijk aansprakelijk zijn, of enkel als wettelijke beheerders over het minderjarige kind, voor de schade die dit kind heeft aangericht.

De vraag is zeer belangrijk, omdat ingeval de ouders niet in eigen naam aansprakelijk zijn, zij ook niet met eigen middelen de schadevergoeding moeten betalen.


De wet stelt dat de ouders niet persoonlijk aansprakelijk zijn, wanneer zij het bewijs leveren dat het ongeval niet het gevolg is van een gebrek aan toezicht of een tekortkoming in de opvoeding van het kind.


In dit specifieke geval oordeelde de politierechter dat er geen gebrek aan toezicht is, wanneer aan een 14-jarig kind de toelating wordt gegeven om per fiets naar de school te gaan.


De ouders moeten anderzijds hun kinderen wel de verkeersregels bijbrengen, en dit maakt deel uit van de opvoedingsplicht van de ouders.
Meestal evenwel zijn verkeersongevallen te wijten aan verstrooidheid en onervarenheid, eerder dan aan gebrek aan kennis van de verkeersregels.


Toepassing makend van deze principes besluit de politierechter dat de ouders het dubbele tegenbewijs leveren : zij hebben niet gefaald in hun toezicht door hun kind met de fiets naar school te laten gaan, en evenmin hebben zij gefaald in het bijbrengen van de essentiële verkeersregels.
De ouders zijn derhalve niet persoonlijk aansprakelijk (Politierechtbank Mechelen, 10 januari 2002, A.M./J.B. e.a.).

Jules DE KEERSMAECKER
de.keersmaecker.jules@skynet.be