Zijn Transportinbreuken inzake de tachograaf niet meer strafbaar ?

Het is algemeen bekend dat de toepassing van de reglementering van de
rij- en rusttijden de vervoerders kopbrekens bezorgen: De reglementering is streng, de controles eenvoudig, en de boetes zijn stevig, zeker bij herhaling. Toch is er goed nieuws voor de inbreuken gepleegd voor 11 april 2007.

Dit is een gevolg van een  manke wetgeving en de toepassing van cassatierechtspraak.

De wetgever heeft immers bij Koninklijk Besluit van 14/07/2005 het “oude” KB van 13/07/84 (waarin de bestraffing voorzien werd)  opgeheven om aan te sluiten bij  Europese normen.

Hierbij werd evenwel slechts voorzien dat bestraft wordt “de inbreuk begaan op het grondgebied van een andere lidstaat of van een derde land…”, en dus niet in België.

De vergissing werd slechts bij het besluit van 9 april 2007 (in werking getreden op 11 april 2007)  rechtgezet.

Met succes is reeds recent voor de rechters te Leuven (07/06/07), Tongeren (29/05/07) en Turnhout (18/01/07) , gepleit dat volgens cassatierechtspraak ( 08/11/05) bij opeenvolgende strafwetten  de meest gunstige dient toegepast, wat uiteraard diegene is die geen straf voorziet…… Ook de Politierechter te Antwerpen heeft bij vonnis van 26 juni 2007 deze stelling gevolgd en vrijgesproken.

Het gevolg is dus dat, volgens hoger aangehaalde rechtbanken, voor deze transportinbreuken gepleegd voor 11/04/07 dewelke nog voor de rechtbanken worden behandeld geen bestraffing kan volgen.

G. Van den Eynde

           

Devos & Van den Eynde

    Advocatenassociatie

        Diestseweg 155

           B  2440 Geel

        Tel: 014 / 58 55 18

   Tel direct: 014/ 56 59 95

        Fax: 014/58.55.09

e-mail: guido@devosvde-law.be

        www.devosvde-law.be

          www.avolink.be