Contractenrecht

Contractenrecht

Het begint allemaal met een gegeven woord. Twee of meer partijen maken een afspraak, en moeten er zich dan ook aan houden. Een afspraak is een afspraak.
Maar wat is er precies afgesproken met de huisbaas, met de huurder, met de aannemer, met de verkoper van je auto, met je bank, met de verzekeraar, met het reisbureau, met de loodgieter…? Dan volstaat wat er gezegd is niet meer en moeten de afspraken blijken uit een tekst, waarin deze precies zijn neergeschreven. Dat noemen we een contract.

Een contract opstellen

Een contract opstellen is niet altijd zo eenvoudig, want alles moet er in worden voorzien, en er moet rekening gehouden worden met de wet. Je kan geen overeenkomst sluiten die door de wet niet is toegelaten, of met voorwaarden die volgens de wet niet mogelijk zijn. Zo lang alles goed gaat, heeft dit allemaal weinig belang. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Het komt er dus op aan om een goed contract te schrijven, en dat vertrouw je best toe aan een vakman, uw advocaat, die uit ervaring weet welke problemen er kunnen opduiken en hoe die in een goed contract kunnen worden voorzien en opgevangen.

Problemen

Wat als je aannemer niet tijdig klaar geraakt, wat als je auto of je koelkast defect is, wat als de honden van de huurder de deuren in huis kapot bijten, wat als de verwarming uitvalt of het dak lekt, wat als je maandaflossing van je hypotheek niet op tijd kan worden betaald, wat als je voor je vakantie een rustig appartement hebt gehuurd en dit een werf blijkt te zijn…..? Dan is het belangrijk om na te gaan wat in het contract is opgenomen. Veel mensen begrijpen niet wat er exact geschreven staat in een contract. Jouw advocaat kan dan het contract nalezen en bekijken wat er kan gebeuren op basis van wat er geschreven is en wat in de wet is voorzien. Er kan dan geprobeerd worden om tot een vergelijk te komen dat voor de beide partijen aanvaardbaar is.

Procedure

Wanneer het niet lukt om tot een vergelijk te komen dat voor beide partijen is kan de advocaat ook andere maatregelen nemen. Er kan dan een bemiddelaar worden aangesteld of er kan desnoods een procedure worden gestart. In geval van hoogdringendheid kan de advocaat een kortgeding aanspannen. Bij een kortgeding moet de rechter binnen een paar dagen dringende maatregelen opleggen, waardoor grotere schade kan worden vermeden.

Beter voorkomen dan genezen

Onze advocaten gaan er van uit dat een goed contract opstellen of een voorstel van contract nakijken de voorkeur verdient: beter voorkomen dan genezen en daarin kunnen we aan een zeer toegankelijk tarief een perfect advies verstrekken. Maar als er problemen ontstaan zijn uw advocaten er om op basis van hun kennis en ervaring, binnen of buiten de rechtbank, een oplossing te bieden die de schade beperkt en het maximum resultaat garandeert.

Een goede raad: uw advocaat.