Skip to content Skip to footer

Echtscheiding en familierecht

Een echtpaar kan om verschillende redenen besluiten te gaan scheiden. Er is een ander in het spel, er is veel ruzie in een relatie of er wordt in onderling overleg besloten uit elkaar te gaan. Twee scenario’s zijn mogelijk: echtscheiding met onderlinge toestemming en echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting.

Echtscheiding met onderlinge toestemming

Als u wilt scheiden, hoeft u geen strijd voor de rechtbank te leveren. Wanneer u en uw partner samen nog goed kunnen overleggen kunt u scheiden met onderlinge toestemming. In dat geval wordt er eerst onderhandeld in samenspraak met bijvoorbeeld een advocaat, bemiddelaar of notaris.


Het voordeel van deze procedure is het minder kost. Ook is er grotere kans dat de verstandhouding tussen de ex-echtgenoten beter blijft. Een ander voordeel is dat cruciale beslissingen in de echtscheidingsprocedure niet worden overgelaten aan de rechter. Jullie kunnen samen met bijvoorbeeld de advocaat alle aspecten bespreken en vervolgens vastleggen in een bindende regelingsakte.

Bij echtscheiding door onderlinge toestemming dienen de echtgenoten tot een akkoord over alle te komen punten. Dat akkoord wordt in een regelingsakte gegoten.
Het akkoord bevat onder meer afspraken over:
• de verdeling van de roerende en onroerende goederen
• het onderhoud en de verblijfsregeling van de kinderen.

Zodra de regelingsakte en de familierechtelijke overeenkomst opgesteld is, wordt een verzoekschrift ingediend bij bevoegde familierechtbank. Is de rechtbank van oordeel dat men aan alle voorwaarden en formaliteiten is voldaan, dan wordt de echtscheiding uitgesproken.

Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting

Soms lukt het niet om in onderlinge toestemming te scheiden. Bijvoorbeeld als er erg ruzie is tussen jullie. De enige optie is om dan te scheiden via een procedure voor de rechtbank. De rechtbank zal de echtscheiding uitspreken wanneer zij vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar is ontwricht.

Onderhoudsbijdrage kinderen

Elke ouder is verplicht bij te dragen aan het onderhoud van zijn/haar kinderen. De hoogte van de onderhoudsbijdrage is afhankelijk van onder andere uw inkomen. Om het bedrag van de onderhoudsbijdrage vast te stellen moet het bedrag worden berekend van de gecumuleerde inkomsten en van de kosten voor het kind. Op basis van die gegevens kan de verdeling van de gewone en buitengewone kosten op een objectieve manier worden vastgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de bijdragen in natura en de respectievelijke tijd die het kind bij elke ouder doorbrengt. De onderhoudsbijdrage wordt eenmaal per jaar op een vaste datum geïndexeerd volgens een in de wet bepaalde formule, tenzij de rechtbank of de ouders via een overeenkomst beslissen een andere aanpassingsformule te gebruiken.

Onderhoudsuitkering na echtscheiding

De verplichtingen die met het huwelijk samenhangen, blijven bestaan tijdens de scheidingsprocedure. De echtgenoten zijn elkaar nog altijd hulp en bijstand verschuldigd. Hierbij wordt gekeken naar de levensstandaard. Bij een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan de economisch zwakke ex-echtgenoot onderhoudsuitkering krijgen na een echtscheiding. De ex-echtgenoot moet kunnen aantonen dat hij/zij behoeftig is. Wanneer is men behoeftig? Dit is persoonlijk en zijn geen exacte regels voor. De rechter kijkt onder andere naar de inkomsten, de mogelijkheid om meer inkomsten te verwerven, de sociale achtergrond en de opleiding van de onderhoudsgerechtigde. Daarnaast zal de rechter kijken naar de duur van het huwelijk, de leeftijd van de ex-echtgenoten en de organisatie tijdens het huwelijk. In geval van een echtscheiding door onderlinge toestemming dient men zelf expliciet op te nemen in welke gevallen de onderhoudsuitkering na echtscheiding zal eindigen. Het is van belang om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Hulp van onze advocaten

U staat er niet alleen voor bij het regelen van uw echtscheiding. Onze advocaten staan u graag bij tijdens de echtscheiding-procedure. Neem vrijblijvend contact met ons op en wij informeren u over de gang zaken.