Strafrecht

Strafrecht

Wanneer we in het nieuws een item over de rechtbank krijgen, gaat het vaak over het strafrecht. En dan spreken we van moord, doodslag, geweld, zedenfeiten,verkrachting en drugs. Maar ook de zogenaamde witteboorden criminaliteit, de cybercriminaliteit, witwaspraktijken, economische misdrijven, bezit van vuurwapens en zo verder vallen onder het strafrecht.
We lezen over telefoontaps, over infiltranten, over internationale aanhoudingsmandaten en over gevangenisstraffen. Er is sprake van strafrecht bij tussenkomsten van de Politie, van de Onderzoeksrechter, de Openbare Aanklager of de Procureur des Konings, het Hof van Assisen, de Correctionele Rechtbank of de Politierechter .

Vaststelling door politiediensten

Meestal begint het met een vaststelling door de Politiediensten, waarbij een Proces-Verbaal wordt opgesteld, en in ernstige omstandigheden kan daar een vrijheidsberoving bij te pas komen. Over een aanhoudingsmandaat moet door de Onderzoeksrechter worden beslist, en tracht men de verdachte te verhoren. Door toepassing van het SALDUZ arrest, geveld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, moet in Europa een verdachte die riskeert te worden aangehouden, bij zijn verhoor door een advocaat worden bijgestaan.

Drugsgerelateerde strafzaken

Vermits bezit, gebruik, productie, de in- en uitvoer en handel in drugs strafbare feiten, en de bestrijding ervan ( “ de war on drugs” ) door de Politie als een prioriteit beschouwd wordt beschouwd, zijn een belangrijk deel van de dossiers die voor de Strafrechter komen drugsgerelateerd. Om te weten of een drug al dan niet legaal is, kijken we naar de wet op de verdovende middelen. Deze wet maakt geen onderscheid tussen hard- en soft drugs. Verboden zijn onder meer de kweek, de verkoop, het gebruik en het bezit van cannabis, hasj, XTC, speed, GHB, cocaïne, heroïne. Vermits er bij drugs grote sommen geld in omloop zijn, zijn de financiële gevolgen voor de daders ingeval van veroordeling ook niet mis.

Hulp advocaat

Gezien de strafwet zeer complex is, heeft men er alle belang bij om zich voor de Rechtbank te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die over alle technieken en middelen beschikt om een effectieve gevangenisstraf te vermijden of te beperken. Vaak gaat het om een combinatie van een grondige kennis van de wet en de rechtspraak, en van de concrete benaderingswijze van de Rechtbank waar de zaak wordt opgeroepen. Het is belangrijk te weten hoe een Rechtbank de voorliggende problematiek bekijkt en voor welke argumenten een welbepaalde Rechtbank gevoelig is, omdat dit vaak sterk verschilt.