Skip to content Skip to footer

Incassorecht

Het gebeurt toch: geen enkel bedrijf ontkomt aan het fenomeen van de slechte betaler. Zeer vervelend, geld en tijd verslindend!

Oplossing

De beste oplossing is deze dossiers in handen te geven aan onze advocaten. Wij gaan voor u aan de slag om aan de beste voorwaarden uw tegoeden te recupereren. Wij vertrekken vanuit de minnelijke fase, en adviseren dan direct over eventuele bewarende maatregelen die mogelijk uw tegoeden veilig stellen, en steeds in alle respect voor de wet, wat uiteindelijk van groot belang is voor de goede naam van uw bedrijf.

Werkwijze

Wij zijn perfect op de hoogte van de mogelijkheden tot loonafstand en van alle de wettelijke uitvoeringsmogelijkheden van bewarend en uitvoerend beslag. Er worden duidelijke schriftelijke afspraken gemaakt omtrent het kostenplaatje, zodat U weet waaraan U begint. Dit kostenplaatje houdt rekening met het volume van de opdrachten en de hoegrootheid van de claims.

Procedures

Onze advocaten zijn vertrouwd met de procedures en de mogelijke betwistingen, en kennen de wet en de rechtspraak hieromtrent. Hierdoor vereist de afhandeling voor de rechtbank zelden veel nieuw opzoekingswerk. Dit heeft als positief gevolg dat het andermaal de kosten drukt.

Doordat wij toegang hebben tot een aantal gegevensbanken die worden beschermd door het beroepsgeheim, kunnen wij U beter dan wie ook informeren en de kansen tot recuperatie permanent evalueren en zo nodig bijsturen. De door ons aangestelde gerechtsdeurwaarders engageren zich om de kosten te beheersen in functie van het dossier, en geen kosten te maken zonder voorafgaand overleg. In een competitieve omgeving waar de incasso bureaus elkaar voor de voeten lopen zijn wij uiteindelijk de enigen die –samen met de door ons aangestelde deurwaarders- de hoogst mogelijke invorderingsgraad bereiken, en dat is wat voor U telt.