Skip to content Skip to footer

Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Wanneer je aan de slag gaat onder het gezag, de leiding en toezicht van iemand anders, dan spreken we over een arbeidsovereenkomst, ook wordt die anders benoemd. Deze overeenkomst kan van toepassing zijn in eigen land, maar ook in het buitenland of beiden samen. Deze kan van tijdelijke aard zijn, of van onbeperkte duur. Wanneer aan deze overeenkomst een einde komt, zijn er ook een aantal specifieke regels van toepassing.

Ontslag

Het kan gaan om een ontslag om dringende redenen, of een gewoon ontslag met een opzeggingstermijn en een opzeggingsvergoeding, of tenslotte een collectief ontslag. Nooit mag een ontslag kennelijk onredelijk zijn. Dit is allemaal geregeld in de overeenkomst en de wet, en inbreuken kunnen zelfs leiden tot strafrechtelijke vervolging, waar een multidisciplinair team van arbeids-en strafrechtspecialisten U bijstand verlenen.

Cao’s

De overeenkomst wordt geregeld in het contract, maar er bestaan ook dwingende regels van sociale zekerheid, en in vele bedrijven zijn er CAO’s die gelden voor alle werknemers. Er kan daarin ook worden gesproken over het gebruik van een mobiele telefoon, laptop, emailverkeer en internetgebruik. Er moet gewaakt worden over de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van de werknemers ( volgsystemen, bewakingscamera’s , achtergrondchecks ). Er is sprake van een loonbeleid op maat, met bijvoorbeeld een aandelengerelateerde vergoeding, een groepsverzekering, maaltijdcheques, opleidingscheques , een crèche of een cafetariaplan, allemaal instrumenten om de relatie tussen werkgever en werknemer te optimaliseren.

Wat doen wij?

Wij adviseren u onder andere over alle aspecten van loopbaanonderbreking, verlof, tijdskrediet, arbeidsduur , deeltijdse arbeid, het opstellen van een huishoudelijk reglement, de cao, en herstructurering, alternatieve verloningsvormen en het opstellen van een pensioenplan. De werkvloer ( en de weg er naar toe ) is een plaats waar zich een ongeluk kan voordoen, of waar men een ziekte kan oplopen. De discussies hierover en over de financiële gevolgen roepen vragen op, waar onze advocaten u door hun opgebouwde ervaring een antwoord op kunnen geven.