Skip to content Skip to footer

Handels-, economisch en ondernemingsrecht

In de handel komt het er op aan om zijn producten of diensten aan te bieden tegen een vergoeding die uitmondt in winst.
Bij het sluiten van elke handelsovereenkomst is het van belang om degelijke algemene voorwaarden op te stellen die alle eventualiteiten voorzien, en onder meer ook het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank aanwijzen. Vaak heeft men er belang bij om zijn eigen nationale recht en zijn lokale rechter bevoegd te maken. Een thuismatch heeft veel voordelen.
Niet elke handelspartner is even betrouwbaar als men verhoopt, en dus kunnen in de overeenkomsten beter garanties worden ingebouwd die ook” the worst case scenario” voorzien.

Borgstellingen en handelspanden

Om zich in te dekken tegen de insolvabiliteit van de partner zijn er borgstellingen en handelspanden mogelijk.
Uw gespecialiseerde advocaat kan zo veel onheil vermijden. Loopt het toch niet zoals verwacht, dan kan uw advocaat voor invorderingen en debiteurenbeheer een correcte aanmaning en ingebrekestelling verzenden, een betrouwbare gerechtsdeurwaarder aanstellen ( het kostenplaatje !), een gerechtelijke invordering opstarten, een vonnis laten ten uitvoer leggen met steeds een kosten –batenanalyse in het achterhoofd.

Hulp advocaat

Maar ook buiten de contracten kan één van onze advocaten U bijstaan om in te gaan tegen oneerlijke handelspraktijken en oneerlijke of parasitaire concurrentie. In de relatie met de consument kan een advocaat U adviseren over uw aansprakelijkheid voor de door u gefabriceerde of verkochten goederen, waarvan U de goede werking moet garanderen. Uw advocaat zal U ook bijstaan in de relatie met een zeer belangrijke partner in de zakenwereld, met name de bank.
Hierbij komen ter sprake:
-de persoonlijke en zakelijke zekerheid ( borg, pand) die worden gevestigd.
-de opzegging en uitwinning van kredieten.
-de informatieplicht van deze bank.
-de leasingovereenkomsten.
-de factoring.

Telkens is de regel : laat U vooraf adviseren, want voorkomen is beter dan genezen.