Skip to content Skip to footer

Verkeersrecht

Weinig mensen kunnen beweren dat zij niet bijna dagelijks in aanraking komen met het verkeersrecht. Bijvoorbeeld als zwakke weggebruiker, dit is als voetganger of fietser, of als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig. De meesten kennen de regels en proberen deze na te leven.

Verkeersongeval

Minder prettig is het wanneer men is betrokken bij een verkeersongeval. Dan ontstaat direct de vraag wie aansprakelijk is voor de schade, en wie dit gaat betalen. Deze verantwoordelijkheid wordt vaak vastgelegd door de Politierechtbank, op dagvaarding door de Procureur des Konings of door de partij die zich het slachtoffer voelt, en die dit wil bewijzen en zijn schade wil laten begroten. Deze schade zal – eventueel na aftrok van een franchise- in principe worden betaald door de verzekeraar, de autoverzekering of de familiale.

Dronkenschap

Een apart probleem ontstaat wanneer een bestuurder dronken is. Dronken zijn of in dronkenschap verkeren is niet hetzelfde als alcoholintoxicatie. De wegcode bepaalt dat er sprake is van alcoholintoxicatie van zodra de bestuurder 0,22mg/l alcohol in de uitgeademde lucht heeft. Dat komt overeen met 0,5 promille alcohol in het bloed. Iemand is dronken als hij de controle over zijn lichaam enigszins verloren is. Dezelfde toestand kan ontstaan bij het gebruik van drugs.

Gevolgen verkeersongeval bij dronkenschap

De gevolgen na een verkeersongeval bij dronkenschap kunnen dramatisch zijn voor het rijbewijs en voor de persoonlijke aansprakelijkheid voor de schade. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen hier het verschil maken voor Uzelf en uw omgeving. In veel gevallen neemt de rechtsbijstandsverzekering de kosten van verdediging van een advocaat naar keuze ten laste. In de meeste voertuigverzekeringen is een rechtsbijstandsverzekering begrepen.

Gemeenschappelijk Waarborgfonds

Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds komt tussen wanneer zich een ongeval voordoet in België en er een insolvabiliteit is van de verzekeraar, een toevallig feit, diefstal, afwezigheid van antwoord vanwege de verzekeraar of de schaderegelaar op een verzoek tot schadevergoeding, niet identificatie van het verantwoordelijke voertuig en niet verzekering er van. Onze advocaten helpen U hierbij verder om binnen de kortste tijd het geld te krijgen dat U toekomt. Vul het contactformulier in en wij nemen vrijblijvend contact op met u.