Bouwrecht

Bouwrecht

Je gaat bouwen. Het begint met een bouwtoelating. Het stedenbouwrecht is een snel veranderende materie, die goede opvolging vereist om U adequaat te kunnen adviseren.

Ruime ervaring

Onze advocaten hebben een zeer ruime ervaring opgebouwd op dit gebied. Wij adviseren en begeleiden U in de administratieve procedure die moet leiden tot het bekomen van de bouwtoelating of bouwvergunning.

Bouwproces

Dan begint het eigenlijke bouwen. Een bouwproces is een complex geheel waarbij verschillende partijen betrokken zijn. De bouwheer, de aannemer, de eventuele onder en- nevenaannemers, de fabrikanten, de verkopers van bouwmaterialen, de promotor of projectontwikkelaar, de architect, de ingenieur, de veiligheidscoördinator, de EPB-verslaggever, de overheid, de verzekeraar en de vastgoedmakelaar: alle bouwpartners hebben hun specifieke rechten en plichten. Steeds meer kandidaat-bouwers verkiezen beroep te doen op een projectontwikkelaar of bouwpromotor, zoals een sleutel op de deur firma die een woning op plan aanbiedt, die dan onder de zogenaamde wet Breyne valt, of de Woningbouwwet.

Wat doen wij voor u?

Wij stellen een bouwcontract op, of reviseren een voorgesteld contract met al deze partners. Wij adviseren U voor de verzekeringspolissen die van heel groot belang zijn (ABR, tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect, aansprakelijkheid bij eventuele burenschade en zo meer). Wij begeleiden en adviseren u bij elke stap van het bouwproces, zowel vóór, tijdens en na de werken, rekening houdende met de belangen van de bouwpartner en de specifieke wetgeving die van toepassing is. Ontstaat er toch een probleem dan zij wij er om te adviseren, te bemiddelen, om al dan niet dringende en voorlopige maatregelen te laten opleggen door de rechtbank om uw schade te beperken, de afrekeningen van de aannemer, de architect of de bouwpromotor te analyseren in het licht van het bouwcontract en de wet. Vaak zijn er in de overeenkomsten arbitrages voorzien, er zijn de Verzoeningscommissie voor de bouw en de Orde van Architecen: ook hierin zijn wij bijzonder goed thuis. Wij staan garant voor een flexibele aanpak, waarbij steeds creatief en pragmatisch wordt gewerkt.