Skip to content Skip to footer

FAQ / Veelgestelde vragen

Voor de rechtszoekende is de werking van de rechtbanken en van een advocatenkantoor vaak niet te begrijpen. Om een goede samenwerking met de advocaat te bereiken is het nuttig volgende tips te lezen.

De oude advocatengrap “de advocaat is de man die uw fortuin uit de handen van uw vijand haalt … en het dan voor zich houdt” is zeker niet van toepassing bij de leden van Avolink.

De advocaten aangesloten bij dit netwerk hebben de betrachting conflicten op een efficiënte wijze op te lossen of – nog beter – door een goed advies te vermijden. Zelfs indien reeds een procedure werd gestart, trachten zij toch te ijveren om alsnog een aanvaardbare dading te bereiken.

Of is een advocaat pas later nodig?

Hier ligt de denkfout: een advies van een advocaat is vooral zijn geld waard indien aan de hand daarvan een geschil of procedure kan vermeden worden. Indien te lang gewacht wordt om advies in te winnen, kan een zaak eventueel al verloren zijn (bij voorbeeld door verjaring, …) of is de kans om tijdig bewijzen te verzamelen verkeken …

Vraag dus tijdig om advies en vermijd de risico’s van een kostelijke procedure of het verlies van uw rechten.

Met uw advocaat spreekt u over de juridische problemen. Vraag uw advocaat of een zaak te halen is of wat u concreet verwacht. Bepaal van begin af samen met uw advocaat wat te doen is en tegen welke prijs.

Wat kunt u van uw advocaat verwachten?

  • een individueel en vertrouwelijk gesprek over uw probleem;
  • een analyse van uw situatie en de juiste inschatting van uw slaagkansen
  • het ontwerpen van een dadingsovereenkomst en het voeren van de onderhandelingen met het oog op een minnelijke regeling;
  • het ontwerpen van contracten,
  • de voorbereiding van de juridische handelingen in een procedure;
  • de uitvoering van vonnissen via het parket of een deurwaarder;
  • in internationale geschillen kunnen wij over verbonden netwerken een procedure ook in het buitenland voeren;
  • de vertaling van juridische teksten (NL – FR – D)

Ook indien de advocaat tot de vaststelling komt dat een procedure vermoedelijk met succes te voeren is, moet het niet noodzakelijk tot een gerechtszaak komen. Vaak is te verkiezen – ook om kosten te besparen – een minnelijke regeling met de tegenpartij te zoeken. Vaak is het zo dat u de tegenpartij nog eens zult ontmoeten en dan is het louter menselijk beter een goede verstandhouding onder elkaar opnieuw op te bouwen.

Er bestaan natuurlijk ook situaties waar een procedure niet te vermijden is. In dit geval bespreekt u met de advocaat op welke manier het beste resultaat te halen is. Een belangrijk aspect daarbij is de kostprijs van deze keuze en daarover dienen transparante afspraken te worden gemaakt.

Er mag geen angst bestaan om naar de advocaat te stappen. Reeds bij het eerste gesprek zal een inschatting van de vermoedelijke kosten en erelonen gegeven worden. Indien een inschatting moeilijk te maken is, zal minstens duidelijke informatie gegeven worden in verband met de berekeningswijze van de kosten en erelonen (uurtarief, percentage van financiële inzet van een procedure, kosten, …), informatie die ook vaak terug te vinden is op de website van de betreffende advocaat.

Indien u het gesprek met uw advocaat goed voorbereidt, zal het zeker mogelijk zijn vlug een goed advies te krijgen.

De advocaat en zijn medewerkers zijn aan het beroepsgeheim zijn gebonden. U kunt dus vrij met uw advocaat spreken, ook indien het eventueel voor u onaangenaam zou zijn over het een of andere aspect van uw zaak te spreken. Uw advocaat is niet uw rechter en zal u zeker niet “veroordelen”. Uw advocaat is uw raadgever en moet kennis van alle facetten van uw zaak hebben, om u op efficiënte wijze te verdedigen.

Het is zinvol van bij het begin aan uw concreet probleem te vermelden en uw verwachtingen mee te delen. Soms is het nuttig de nodige inlichtingen in schriftelijke vorm vast te leggen om zo zeker te stellen dat geen informatie “verloren” gaat.

Vergeet ook niet alle stukken mee te brengen (brieven, overeenkomsten, foto’s, …).

Vooraf is het ook nodig met uw verzekeringsmakelaar na te gaan of eventueel de verzekering kan tussenkomen in de kosten van rechtsbijstand.

Indien u brieven van gerechtsdeurwaarders, rechtbanken, administratieve instellingen of advocaten ontvangt, maakt u deze stukken best onmiddellijk aan uw advocaat over te maken, zeker indien u problemen hebt met de taal van documenten.

Vanaf de betekening of verzending van vonnissen of administratieve beslissingen lopen de termijnen om rechtsmiddelen aan te wenden (verzet of beroep). Het is in uw belang niet op de laatste dag contact met uw advocaat op te nemen. Eens een termijn overschreden is, bestaat in principe geen mogelijkheid meer uw juridische situatie te veranderen, zelfs indien het werkelijk zo is dat u “gelijk” hebt …