Skip to content Skip to footer

Fiscaal recht

Binnen het fiscaal recht (oftewel belastingrecht) staan alle regels over de heffing en invordering van belastingen. De nationale en internationale fiscale regelgeving wordt steeds strikter en complexer. Fiscale betwistingen zijn soms onvermijdelijk. Zij komen zowel bij ondernemingen als particulieren voor. Laat U altijd bijstaan door een advocaat die op de hoogte is van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het fiscale recht en het gevoerde beleid. Zij kunnen u ook preventief advies geven.

Uw onderneming

Vele gebeurtenissen binnen Uw onderneming hebben fiscale repercussies. Hierbij kunt u denken aan het opstarten van een onderneming, maar ook aan zaken als een fusie of faillissement. Indien de administratie niet op orde is of de belastingaangifte niet goed gedaan is kunnen de gevolgen groot zijn. Voor een bedrijf binnen de social profit is het fiscaal anders geregeld.

Belastingfraude

Aan het betalen van belastingen zit een betalingstermijn die U niet mag schenden. Ook bent U verplicht alle inkomsten op te geven. Soms gaat die bewust of onbewust verkeerd. U heeft te weinig belasting/premies betaald. De aangifte is onjuist. Of U heeft een onjuiste of onvolledige administratie gevoerd. U komt hierdoor in een geschil met de fiscus. Neem onmiddellijk contact met een van onze advocaten wanneer U verdacht wordt van belastingfraude.

Fiscaal strafrecht

Als de fiscus meent dat U fiscale fraude hebt gepleegd, volgt een belastingverhoging en boete, en wordt U wegens fiscale fraude gedagvaard voor de Correctionele Rechter. Zo dreigt U dubbel te worden gestraft, maar ook daar zijn de rechtspraak en de rechtsleer in evolutie. Uw advocaat schoolt zich permanent bij, en is hiervan op de hoogte.

Uw advocaat

Uw advocaat verleent fiscaal advies over de verschillende aspecten van belastingen. Wanneer U een geschil heeft met de fiscale overheden is het belangrijk om professionele hulp in te schakelen. Onze advocaten ondersteunen U graag. Om succesvol te procederen in fiscale zaken is een ervaren advocaat nodig. In sommige gevallen heeft U recht op een pro-deo advocaat fiscaal recht.