Skip to content Skip to footer

Vennootschapsrecht

Naast de natuurlijke personen bestaan er diverse vennootschapsvormen, en verenigingen. Er bestaat de VZW, al dan niet onderworpen aan de BTW. De meest voorkomende vennootschapsvormen zijn de Naamloze Vennootschap ( NV) en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ( BVBA). In beide vennootschapsvormen wordt het vermogen in actief en passief onderscheiden van het vermogen van de aandeelhouders of vennoten.

Andere vennootschapsvormen

Verder bestaan er de V.O.F., de gewone Commanditaire Vennootschap en deze op aandelen, de E.E.S.V.. Voor alle deze juridische personen worden statuten geschreven of geadviseerd, onder meer in het licht van de bescherming van de vennoten, en meer bepaald de afscheiding van hun eigen vermogen van dit van de vennootschap. Dit neemt niet weg dat de vennoten, aandeelhouders en bestuurders een persoonlijke verantwoordelijkheid behouden in strikt omschreven gevallen, waar zij kunnen opdraaien voor het beleid binnen het bedrijf.

Hulp van onze advocaten

Onze gespecialiseerde advocaten adviseren in al deze materies, stellen aandeelhouders overeenkomsten op, komen tussen bij de overdracht van aandelen, bij conflicten tussen de aandeelhouders en zo meer. Er dient een financieel plan te worden opgesteld, ook dit onder de persoonlijke aansprakelijkheid van de betrokkenen.

Raad van bestuur

Eens de vennootschap actief, dient een er een raad van bestuur te worden aangesteld voor een welbepaalde tijd. De bestuurders zijn verantwoording voor hun beleid verschuldigd aan de vennootschap, en dienen regelmatig décharge te vragen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders of vennoten van hun kant dienen er voor te zorgen dat de kapitalen worden volstort, of in bepaalde gevallen dat er een er een inbreng in natura is, die dan door een objectieve waardeschatting moet worden begeleid.

Crowdfunding

Een hip fenomeen is de crowdfunding: ook hier bij hoort degelijk juridisch advies. Onze advocaten helpen u hier graag bij. De vennootschap kan een fusie aangaan, kan splitsen en kan worden ontbonden. Ook hier is juridische bijstand van een gespecialiseerd advocaat essentieel. Vul daarom vrijblijvend het contactformulier in.