Skip to content Skip to footer

Faillissementsrecht

De financiële moeilijkheden in de onderneming of bij de ondernemer kunnen leiden tot het faillissement, waarbij de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder aan de orde kan komen, en het persoonlijk faillissement van de vennoten.
Indien een handelaar structureel niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen is hij verplicht om “de boeken neer te leggen” wat wil zeggen dat hij zelf het faillissement moet aanvragen.

Overleg advocaat

Vooraleer deze stap te ondernemen is het aan te raden overleg te plegen met onze gespecialiseerde advocaten, die met U kunnen onderzoeken of er geen alternatieve oplossingen zijn, die via een herstructureringsplan de sanering of doorstart van het bedrijf mogelijk maken, al dan niet met tussenkomst van de rechtbank. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen in dat verband de mogelijkheden tot WCO onderzoeken en begeleiden.

Faillissement aanvragen

Is geen redding mogelijk, dan moeten het faillissement onmiddellijk te worden aangevraagd. Hier kan een procedure van bestuurdersaansprakelijkheid op volgen, wat een grote invloed kan hebben op het persoon vermogen van de bestuurders.
De Rechtbank van Koophandel kan ook het faillissement uitspreken op vordering van de schuldeisers, van de Procureur des Konings of ambtshalve.

Curator

De Rechtbank van Koophandel stelt een curator en een rechter commissaris aan, die het actief moet ten gelde maken en de schulden moet aanzuiveren, rekening houdend met de voorrechten van bepaalde schuldeisers.De curator van de gefailleerde kan deze persoonlijk aanspreken, en kan op zijn beurt worden aangesproken door de schuldeisers die een voorrecht willen inroepen dat niet is aanvaard door de curator, of die hun vordering betwist zien. Het is mogelijk dat de gefailleerde of zijn bestuurders en vennoten een persoonlijke of zakelijke borgstelling hebben geplaatst , en dat die daar nu over worden aangesproken door de curator.

Uitspraken Rechtbank van Koophandel

De Rechtbank van Koophandel kan ook de bevrijding en de verschoonbaarheid uitspreken, net als een beroepsverbod.
Vaak heeft dit alles zeer belangrijke gevolgen voor de toekomst van de betrokkene. Voor dit alles zal een gespecialiseerde advocaat de optimale bijstand kunnen verlenen.