Skip to content Skip to footer

Verzekeringsrecht

Verzekering, regres en subrogatie zijn drie veel voorkomende termen binnen het verzekeringsrecht. Van deze drie begrippen kent de doorsnee burger meestal alleen het eerste : de verzekering. Iedereen heeft wel minstens een verzekeringspolis , waarin staat welke verplichtingen van de verzekerde worden overgenomen door de verzekeraar, en onder welke voorwaarden.
Bij voorbeeld : ik heb een brand in mijn woning, waardoor het huis van de buurman mee in de vlammen opgaat. Wie gaat dat betalen? Dat staat in de polis. Wie zich niet geroepen voelt om een polis uit te pluizen, maar wil weten dat deze inhoudt, kan hiervoor beroep doen op een gespecialiseerde advocaat.

Subrogatie

Soms moet je verzekeraar een schadevergoeding rechtstreeks aan iemand betalen, zonder dat je dit zelf als verantwoordelijke voor de schade eerst moet voorschieten. De verzekeraar neemt dan je rechten over, en kan deze som proberen te recupereren van de verantwoordelijke voor de schade. De verzekeraar is dan gesubrogeerd in de rechten van de schadelijder die hij heeft uitbetaald.

Regres

Bij regres eist de verzekeraar de betalingen die hij aan het slachtoffer heeft uitgekeerd terug van zijn verzekerde.
Dit kan in een aantal wettelijk vastgelegde situaties, namelijk wanneer de verzekeraar aantoont dat de verzekerde een zware of opzettelijke fout heeft begaan waardoor de schade is ontstaan. Het klassieke voorbeeld is een ongeval dat is gebeurd onder invloed van alcohol of drugs.

Schade

Het aansprakelijkheidsrecht komt ook om de hoek kijken wanneer U met schade geconfronteerd wordt. U kunt hierbij denken aan lichamelijke schade door een ongeval, maar ook aan materiele schade die U wilt verhalen. Het is van belang om te onderzoeken wie (gedeeltelijk) aansprakelijk is voor de geleden schade. Ook moet onderzocht worden welk deel van de schade verzekerd is.

Hulp van een advocaat

Onze advocaten hebben allen jarenlange ervaring en de juiste expertise binnen het verzekeringsrecht. Zij verlenen bijstand aan particulieren, maar ook aan verzekeraars, ondernemingen en overheden. Heeft U een verzekeringsconflict? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.