Skip to content Skip to footer

Erfrecht

Het overkomt iedereen : in de familie gaat iemand dood, dit is onvermijdelijk. Wanneer een persoon komt te overlijden, zal zijn nalatenschap openvallen. Deze moet onder de erfgenamen verdeeld worden.
Deze nalatenschap kan positief of negatief zijn: er is een actief of een passief.

Passief nalatenschap

Is er een passief, dan kan de nalatenschap door de erfgenamen worden verworpen, want niemand erft graag schulden: uw advocaat kent de procedure om deze schulden af te wijzen. Onze advocaten helpen u hier graag mee.

Actief nalatenschap

Is er een actief, dan moet er worden gekeken waar dit naartoe gaat. In de eerste plaats zal nagegaan moeten worden waaruit de nalatenschap precies bestaat en welk het aandeel van de erfgenamen is in de nalatenschap.

Successieplanning

Wij adviseren onze cliënten om tijdig aan de situatie van het erven te denken: wij noemen dit successieplanning. Met successieplanning kunnen veel toekomstige problemen worden vermeden, niet alleen binnen de familie, maar ook met de fiscus en zo meer.

Waar moet u aan denken bij een erfenis

Wanneer iemand overlijdt moet je veel informatie uitzoeken. Maar ook wanneer je dit van te voren regelt door middel van successieplanning. Een specialist weet aan welke vragen u moet denken. Bijvoorbeeld: Heeft de overledene regelingen getroffen door bijvoorbeeld een testament op te stellen of tijdens zijn leven reeds bepaalde schenkingen te doen? Werden bepaalde erfgenamen reeds op een welbepaalde manier begiftigd en in welke mate dienen hier na het overlijden correcties op toegepast te worden? Zijn de testamenten en/of schenkingen wel geldig verlopen?

Verdeling nalatenschap

Bij de verdeling van de nalatenschap mag er in geen geval geraakt worden aan het wettelijk erfrecht van de erfgenamen. Indien het wettelijk voorbehouden erfdeel van de erfgenamen aangetast is, bijvoorbeeld door schenkingen die er toe geleid hebben dat de erflater bij zijn overlijden niets meer bezat, zullen zij in welbepaalde gevallen stappen kunnen ondernemen teneinde er voor te zorgen dat hun erfrecht gewaarborgd blijft.

Hulp van Avolink

Bij het openvallen van een nalatenschap rijzen er vaak vele vragen die een juridisch antwoord behoeven, wij staan u graag bij gedurende deze procedure. Soms moet er dringend worden opgetreden om te vermijden dat bepaalde zaken verdwijnen: wij kennen de procedure die dit mogelijk maakt. Soms moet er worden onderhandeld, al dan niet via de notaris, en desnoods kunnen wij naar de rechtbank stappen om te bekomen waar de cliënt recht op heeft, want niemand kan verplicht worden om een nalatenschap onverdeeld te laten, en iedereen kan dus zijn volle rechten laten opeisen.